فینال رشته حفظ مسابقات قرآن آغاز شد/ قرائت نماینده سومالی در این مرحله+فیلم