نقوی‎حسینی: نمی‌شود ما مذاکره کنیم و غربی‌ها مقابله