آیت الله کریمی جهرمی: طلاب به گونه ای پرورش یابند که ...