نشست مسئولان فدراسیون های فوتبال عضو کنفدراسیون آسیا برگزار شد