گودرزی: تلاش های فدراسیون فوتبال فلسطین در مقابل رژیم صهیونیستی را حمایت می کنیم