برگزاری نشست مسئولان فدراسیون‌های فوتبال عضو کنفدراسیون فوتبال آسیابا شیخ احمد