سهم خراسان‌جنوبی از اعتبارات صندوق توسعه کشاورزی ۴۰ میلیارد تومان است