پشت پرده صحبت‌های فرهاد مجیدی علیه قلعه‌نویی و افشارزاده/ می‌خواست مربی خارجی بیاورد تا دستیارش شو