مسائل نظامی در مذاکرات هسته‎ای مطرح نشود / تقسیم‎بندی جامعه به اصلاح‎طلب و اصولگرا، موجب فریب مردم