از تلاش فدراسیون فوتبال فلسطین مقابل رژیم اشغالگر قدس حمایت کنیم