از تلاش فوتبال فلسطین در مقابل رژیم اشغالگر قدس حمایت کنیم