آغاز ششمین روز مسابقات بین‌المللی قرآن با رقابت فینالیست‌ها