ژاوی از بارسا جدا شد/ السد قطر مقصد بعدی کاپیتان آبی‌واناری‌ها