انفجار بمب صوتی در نزدیکی ستاد انتخاباتی حزب حاکم ...