نوشته های بن لادن: انصراف القاعده از تاسیس دفتر در ایران به علت گرانی