باید حصار تنگ طنز را بشکنیم/ در اینستاگرام صفحه راه‌اندازی کرده‌ام