رئیس شورای المپیک آسیا: تمام توانم را می‌گذارم تا ایران بهترین کرسی‌ها را بدست آورد