مصرف ویتامین خطر ابتلا به سرطان پوست را کاهش می دهد