تحلیل گران برآیند خود از میزان فروش موبایل های بلک بری را به نصف کاهش دادند