اختصاص 965 میلیارد تومان برای 32 طرح در آذربایجان شرقی