دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری از تولید 9 دارو در این حوزه تا دو سال آینده خبر داد