سيدجلال حسيني: آمدن صد هزار هوادار در دنيا واقعا ً كم‌نظيراست/پرسپولیس دربی را برد چون بهتر از استقل