رزمایش بیت المقدس ارتش جمهوری اسلامی ایران آغاز شد