سازمان ملل خواستار برگزاری اجلاس یمن در هفتم خرداد شد