واگذاری استقلال و پرسپولیس به خودروسازی که 1200 میلیارد زیان سالانه دارند سیاسی است