دیدار «موگرینی» با رئیس اسرائیل/ تأکید بر بازساری غزه و همزیستی