معاون علمی رئیس‌جمهور: کل هزینه ثبت اختراع استادان و دانشجویان را پرداخت می‌کنیم