دیدار نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور یمن با وزیر امور خارجه