مسئولان چهارمحال و بختياری از مجتمع فولاد مباركه بازديد كردند