آیت الله جوادی آملی: رقابت ها در جامعه برای کار خیر باشد