لزوم ایجاد کلینیک تخصصی در راستای ارائه خدمات بیمه سلامت در نوشهر