همایش دانشجویی «میعاد محراب» در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد