خوردبین قطعا با عبور از الهلال به مرحله بعدی صعود می‌کنیم