سومین جشنواره و نمایشگاه زیست فناوری ایران آغاز به کار کرد