نشست «من دیه گو مارادونا هستم» در دانشگاه خواجه نصیر برگزار شد