سلفی سحر قریشی با نیلوفر پارسا، فریبا نادر و ساناز میرشاهی+عکس