بیشتر عوامل ابتلا به پوکی استخوان قابل پیشگیری است