توده گرد و غبار از کشور عراق شنبه وارد کشور می‌شود