اجرای ۳۳ طرح با اعتباری بالغ بر ۹۵۰ میلیارد تومان در سفر دولت یازدهم به آذربایجان شرقی