شصت وششمین نشست هیات اجرایی شورای المپیک آسیا در ایران پایان یافت