معاون رییس جمهوری: 15 الی 20 درصد زوج های کشور با مشکل ناباروری روبرو هستند