استخدام حسابدار در تولید و پخش پلاستیک مهر ابوطالبیان در استان همدان