خبرنگاران پوشش رسانه‌ای لیگ برتر کشتی را نیمه‌تمام گذاشتند