ناهماهنگی برخی ادارات عامل ایجاد مشکل در خدمت‌رسانی به مردم