وصیت نامه بن لادن به همسرش فاش شد: در بهشت هم تو همسر من باش!