خبرنگار العالم:کشتی کمکها در مسیر جیبوتی است+ویدئو