برگزاری سه نشست تخصصی در نهمین همایش بین‌المللی پژوهشهای قرآنی