ذلت‌پذیری با فرهنگ قرآن و اهل بیت(ع) سازگاری ندارد