هواپیمای کمک‌های امدادی آماده پرواز به یمن / هواپیما از ساعت ۴ آماده پرواز است