جشنواره فرهنگی ورزشی ثارالله / عکس: بهزاد حاج‌عبدالباقی